Kesici Takımda İstenilen Özellikler

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle CNC tezgah kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Bu gelişme ile birlikte üretim süreleri kısalmış ve daha iyi toleransta mamuller üretilmeye başlanmıştır. İşte bu hız ve ölçü toleranslarını karşılamak için kesici takım malzemelerinden beklenen bazı temel özellikler vardır. Bu temel özellikler 3 ana başlıkta toplanabilir.

 1. Aşınmaya karşı dayanma kabiliyeti (Aşınma direnci)
 2. Kesme işleminde mekanik şoklara (darbelere karşı) dayanmak için yüksek tokluk özelliğine sahip olmak (Tokluk)
 3. Yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığını ve sertliğini koruma (Kesme işlemlerinde hızlı ısınma ve soğumalar meydana geldiği için yüksek termal şok direncine karşı dayanıklı olmalıdır). Kesme yaparken kesilen talaşla kesici uç arasında reaksiyon oluşmamalıdır (Sıcak Sertlik)

Aşınma direnci (Wear Resistance-WR):

Kesici takımın kesme kabiliyetini planlanan şekilde sürdürülebilmesi için çeşitli aşınma tiplerine olan dayanma kabiliyetidir.

Tokluk (Toughness-T):

Kesici takımın maruz kaldığı mekanik yüklere karşı kırılma dayanımı olarak tanımlanabilir.

Sıcak Sertlik (Hot Hardness-HH):

Kesici takımın işleme sırasında oluşan sıcaklıklara karşı kesme özelliğini kaybetmemesi olarak adlandırılabilir.

Maktek Avrasya 2022 Katılımımız

Maktek Avrasya Fuarı 26 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde metal işleme sektörünü biraraya getirdi. Temak Teknik olarak uzun bir aranın ardından fuara güçlü ve enerjik bir katılım sağlayarak, ziyaretçilerimize uygun çözüm önerilerimizi ve yeniliklerimizi sunmaya devam ettik.

Kesici takımlar, tutucu takımlar ve ölçü aletleri gruplarımızdan birçok ürünümüzü sergilediğimiz standımızda yurt içi ve yurt dışından gelen dostlarımızı ağırladık. Firmamıza yeni bir soluk getiren Kraft kesici takım markamızı tanıtma fırsatı bulduk. Standımıza  yoğun ilgi gösteren bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.

Müşterilerimizle bir fuarda daha bir araya geldiğimiz için çok memnunuz. Yeni tanışma fırsatı yakaladığımız ve bizi ilk kez tercih edenlere Temak Teknik hizmet kalitesini sunmuş olmaktan çok memnunuz.

Fuar boyunca gerçekleştirdiğiniz yoğun ziyaretleriniz harika bir fuar daha geçirmemize sebep oldu. Bütün ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Daha Verimli ve Hızlı Üretim İçin Kaplamalı Kılavuzlar

Kılavuz ile diş açma işleminde talaş kaldırma operasyonu diğer kesici takımlarla yapılan operasyonlara göre daha basit gözükse de, kılavuzla diş açılmasında talaşın dışarı atılması, kesici kenarların yağlanması, devir ve ilerleme arasındaki ilişkinin kılavuz adımına göre tespiti vb. gibi sorunlar kılavuz çekmeyi zor işlemlerden biri haline getirmektedir.

Buna rağmen talaşlı imalat sanayisinde, kılavuz seçimine ve kesme parametrelerinin belirlenmesine yönelik yapılan ve önemsenmeyen noktalar bulunmaktadır. Bu nedenlerle, kılavuzun uygun bir şekilde kullanılabilmesi için ön şartların (kılavuz seçimi, kesme şartları vb.) en iyi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Kılavuz seçiminde birçok parametre vardır. Kesici takım imalatçıları, ürettikleri kılavuzların özelliklerini tablolar halinde kullanıcıya sunmaktadır. NAREX Kılavuz (Menşei: Çekya) kataloğunda optimum kesme parametreleri ile en uygun kılavuzun nasıl seçileceğini tablolar halinde kolay ve açık olarak sunar.

Tüm bu seçimlerden sonraki en önemli konu kılavuzun kaplamasıdır.

Aşağıda sıralanan bariz avantajlarına rağmen, Türk sanayisindeki kılavuz tüketiminin oldukça düşük bir kısmı kaplamalıdır. Takım ömrünü birkaç kata kadar arttıran, kılavuz fiyatına göre sadece %20 kadar ekstra ödeme ile yapılan çok hesaplı bir teknolojinin kullanım oranının artması, sanayide ciddi bir maliyet düşüşü sağlayacak ve zaman kazandıracaktır. Ürünlerimizi kullananlara satış yapmanın ötesinde, operasyonlarına en uygun ürünü seçmelerine ve bu ürünü en verimli şekilde kullanmalarına destek oluyoruz.

Kılavuzları TiN, TiALN, TiCN kaplamalı kullanmanın avantajları:

 • Daha fazla yüzey sertliği
 • Daha az sürtünme katsayısı
 • Kuru kesimlerde dahi rahat kesme
 • Daha az kesme sıvısı tüketimi
 • Yüksek hızlarda daha kolay diş açma
 • Daha yüksek aşınma direnci
 • Birkaç kata kadar daha uzun takım ömrü
 • Takım kırılması veya aşınmasından kaynaklanan üretimdeki duraksamaların minimize edilmesi
 • Düşük birim maliyet – EKONOMİ

Özet olarak, kılavuzların TiN veya TiALN kaplama yöntemi ile kaplanarak, doğru kesme parametreleri seçilerek kullanılması, hem takım ömrünü uzatmakta hem de takım performansındaki artış ile işleme hızını artırarak çift yönlü ekonomi sağlamaktadır.  TiN veya TiALN kaplamalı NAREX kılavuzların fiyatları arasında fazla bir fark bulunmaması da, endüstride NAREX kaplamalı kılavuz kullanımının doğru bir seçim olacağını kanıtlamaktadır.

Doğru Kılavuzu Nasıl Seçebilirsiniz?

Kılavuzlar makine imalat sanayisinde sökülebilir birleştirmelerde, deliklere diş açılmasında kullanılan ve önemini yitirmeyen kesici takımlardır. Kılavuzların temelde el ve makine olmak üzere iki türü bulunmaktadır.  Makine kılavuzları seri imalatta tercih edilen takımlar olup farklı form ve tipleri bulunmaktadır. Kılavuz ile diş açılmasındaki talaş kaldırma operasyonu, diğer kesici takımlarla yapılan operasyonlara göre daha basit gözükse de, kılavuzla diş açılmasında talaşın dışarı atılması, kesici kenarların yağlanması, devir ve ilerleme arasındaki bağıntının kılavuz adımına göre tespiti, vb. gibi sorunlar kılavuz çekmeyi zor işlemlerinden biri haline getirmektedir. Kılavuzun delik içerisinde kırılma ve kırılan kılavuzlarında delik içerisinden çıkarılamama gibi bir olasılığı bulunmaktadır. Böylelikle de, delik içinde kırılan kılavuzlar imalatın maliyetini ve kalitesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Buna rağmen talaşlı imalat sanayisinde kılavuz seçimi ve kesme parametrelerinin belirlenmesine yönelik yapılagelen ve önemsenmeyen yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, kılavuzun uygun bir şekilde kullanılabilmesi için, ön şartların (kılavuz seçimi, kesme şartları, vb.) en iyi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Kılavuz seçiminde birçok parametre vardır. Kesici takım imalatçıları ürettikleri kılavuzların özelliklerini tablolar halinde kullanıcıya sunmaktadır. Çünkü üretilen kesicilerin özellikleri, genel olarak benzer olmasına karşın bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Sonuçta her üretici kendi teknoloji ve tecrübelerine dayanarak kılavuz imalatı yapmaktadır.

Kılavuz malzemeleri;

Narex kılavuzlarının yapımında kullanılan hız çelikleri;

Hız çeliklerinde bulunan alaşımlar ve elementlerin çeliğe etkisi kısaca şu şekildedir;

 • Karbon (C): Karbon oranına bağlı olarak sertlik artar. Karbon, karbür oluşumunda önemli rol oynar. Karbon oranının artması darbe dayanıklılığını düşürür; fakat kesme özelliğini ve aşınma direncini arttırır.
 • Wolfram (W): Yüksek hız çeliklerinin temperleme direncini arttırır. Sıcak sertliğin artması için ince taneli bir içyapı oluşturur.
 • Molibden (Mo): Yüksek hız çeliklerinde wolfram yerine kullanılır. Etkisi wolfram gibidir.
 • Krom (Cr): Hız çeliklerinin her çeşidinde % 4-5 arasında bulunur. Sertlik ve kesme verimini arttırır.
 • Vanadyum (V): Kesme verimini arttırır. Vanadyum, çelik bünyesindeki karbonu kendine bağlar, diğer metal karbürlerin oluşmasını azaltır. Vanadyum karbürler, yüksek hız çeliklerinin en sert karbürleridir.
 • Kobalt (C): Kobaltın etkisi sıcak sertliği arttırmasıdır. Bu nedenle kesici takımın kesme verimini arttırır. Büyük paso ile çalışılan takımlarda ve Cr-Ni alaşımlı çeliklerin işlenmesinde iyi sonuç verir.

Kılavuzlar için yüzey işlemleri;

 • TIN: PVD kaplama operasyonlarında 500 °C de kalınlık 2-4 µm uygulanmaktadır. Kaplama sertliği 2300 HV’dir. Düşük sürtünme katsayı(0,6) ve düşük yapışma özellikleri ile takım ömrünü uzatmaktadır. Oksidasyon sıcaklığı 600 °C dir. Titanyum nitrur altın rengindedir.
 • TİCN: PVD kaplama operasyonlarında 500 °C de 2-4 kalınlık µm uygulanmaktadır. Kaplama sertliği 3000-3600 HV’dir. Düşük sürtünme katsayısı (0,2)ve sertliği sayesinde aşındırıcı malzemelerde kullanılır. Oksidasyon sıcaklığı 400 °C’dir. Titanyum karbonitrur mavi-gri renktedir.
 • TİALN: PVD kaplama operasyonlarında 500 °C de 1-4 kalınlık µm uygulanmaktadır. Kaplama sertliği 3000-3600 HV’dir. Düşük sürtünme katsayısı (0,4) ve sertliği sayesinde sert malzemelerde ve kuru çalışma ortamında kullanılır. Oksidasyon sıcaklığı 900 °C’dir. Titanyum alüminyum nitrur siyah renktedir.
 • OX oxidasyon: Özel bir tertibat ile takım yüksek sıcak buhara maruz bırakılır. Bu durum takım yüzeyinde koyu bir oksit tabakasının oluşmasına neden olur. Bu oksit tabakası yüzeyi korur ve yağlama özelliği katar. Özellikle düşük karbonlu çeliklerde soğuk birleşmeye mani olur. Koyu gri renktedir.

Kılavuzda Helis yönü ve açıları;

Kılavuz kavrama formları ve kullanım yerleri;

Talaş yönleri;

Kılavuzda diş formları;

Ovalama kılavuzu (yağ kanalsız);

Narex kılavuzlarındaki şeritlerin anlamı;

Narex kataloğunda en uygun kılavuz ve çalışma koşulunu belirlemek için;

 • Çekilecek dişin ölçüsünün ne olduğunu, kör deliğe mi yoksa açık deliğe mi diş çekileceğini belirledikten sonra iş parçasının ne olduğu ve hangi grupta yer aldığı belirlenir. Sayfa no: 5 ve 6’ya bakınız. Örneğin : M6 kılavuz ile açık deliğe diş çekilecek , iş parçası GGG40 sfero dökme demir.

 • Katalogdan sayfa 32 açılır ve kılavuzun tüm özelliklerine ulaşılır.